Torsos

Female Full body

Female Full body

Male Full body

Male Full body

Female Half Bottom

Female Half Body

Male Half Bottom

Male Half Bottom

White Upper Torso

White Upper Torso

Male White Torso

Male White Torso

Skintone Torso

Skintone Torso

Male Torso

Male Torso

Female Half Leg

Female Half Leg

Male Half Leg

Male Half Leg

White Female Leg

White Female Leg

White Male Leg

White Male Leg

Black  Velvet

Black Velvet

White  Velvet

White Velvet

Black Male Velvet

Black Male Velvet

White Male Velvet

White Male Velvet

Wooden Frame

Wooden Frame

Wooden Arms Torso

Wooden Arms

Black Glossy Female

Black Female

White Female

White Female

Black Male Upper

Black Male Upper

White male Upper

White male Upper

Torso Light

Torso Light

Plastic Leg

Plastic Leg